top of page
Lid worden anker

Lid worden

Volleybal voor iedereen

ZVH Volleybal heeft topdivisie, kabouter-, mini-, jeugd-, senioren- en recreantenteams. Er is dus voor iedereen een plekje. En inschrijven kan heel gemakkelijk via het digitale inschrijfformulier. Heb je nog vragen? Of wil je een keertje mee trainen? Kijk hier verder.

Inschrijven

Ben je een keertje wezen kijken op de club? Of heb je een keertje een training mee gedaan met een team op jouw niveau? Schrijf je dan nu in via het digitale inschrijfformulier.

5fa07324-c74b-47bc-9d26-bfa92dd78f95.jpg
Jeugdfonds sport en cultuur

Niet genoeg geld voor een sportclub of creatieve les? Jeugdfonds sport en cultuur betalen de contributie of het lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld. 

Proeftrainen?

We kunnen ons voorstellen dat je misschienvragen hebt, de sfeer wilt proeven en dat je een keer vrijblijvend wilt mee trainen met een team op jouw niveau. Mee trainen kan!

Lidmaatschap ZVH Volleybal

Ondergetekende geeft hieronder aan lid te willen zijn van ZVH Volleybal

Geslacht
Type lid
Ben je in het bezit van een scheidstrechterlicentie?
Aanmelding van kabouter-, mini- of jeugdlid (onder de 18 jaar)

Onderstaande alleen invullen als het gaat om de aanmelding van een kabouter-, mini- of jeugdlid:

Overstappen van vereniging

Onderstaande alleen in te vullen bij overstap van andere vereniging.

Vrijwilliger

Als spelend lid of als ouder van een spelend lid onder de 18 jaar gaat ZVH Volleybal ervan uit dat je iets wilt betekenen voor de volleybalclub. Dit kunnen o.a. zaken zijn als rijden naar een uitwedstrijd, tellen, fluiten, zaalwacht zijn maar bijvoorbeeld ook zitting nemen in een commissie. Bekijk hier voor welke taken wij nog vrijwilligers zoeken. Jeugdleden en Seniorleden worden gevraagd om hun Masterz spelregelbewijs te halen, lees daarover hier meer.

Toestemmingsverklaring

Voor het goed functioneren van onze vereniging willen wij u graag informeren over de vereniging, sportactiviteiten en acties.  Tevens plaatsen wij regelmatig informatie zoals speelschema's en wedstrijdverslagen op onze website en social media. Om onze mooie sport te promoten zal er ook met regelmaat foto's en videomateriaal online worden gepubliceerd. 

Ik geef de vereniging toestemming voor de hieronder genoemde gegevensverwerkingen:

- Het gebruik van mijn e-mailadres voor intern gebruik, zoals het informeren over verenigingsactiviteiten en het ontvangen van de verenigingsnieuwsbrief;

- Voor het bewaren van mijn ledenadministratiegegevens na het beëindigen van mijn lidmaatschap voor een eventuele reünie of iets dergelijks;

- Het publiceren van foto en videomateriaal op onze website, Facebook (zowel besloten als openbare pagina's van de vereniging), de verenigingsnieuwsbrief en Instagram accounts van de vereniging ter behoeve van het delen van verenigingsactiviteiten en prestaties; 

- Doorgeven van mijn persoonsgegevens aan derden, waaronder het Regionaal Training Centrum (Nevobo) en cursus/opleidingsinstanties voor trainers en/of scheidsrechters.

Heeft u nog vragen en/of opmerkingen over de bovenstaande toestemmingsverklaring, neem dan contact op met onze ledenadministratie via ledenadministratie@zvhvolleybal.nl.

Foto

Van ieder lid hebben wij een pasfoto nodig. Upload hieronder een actuele goed lijkende scherpe foto van je gezicht in kleur. Mocht het uploaden niet werken stuur dat de pasfoto apart naar ledenadministratie@zvhvolleybal.nl. Een foto mag niet groter dan 15MB zijn. 

Upload actuele goed lijkende scherpe foto van je gezicht in kleur
Lidmaatschap

Het lidmaatschap van ZVH Volleybal wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met de mogelijkheid deze bij de secretaris op te zeggen voor aanvang van het nieuwe seizoen; dat wil zeggen minimaal 4 weken voor 1 augustus van het betreffende jaar. Digitale versies van de statuten en het huishoudelijk reglement zijn op te vragen bij secretaris@zvhvolleybal.nl. Leden maken gebruik van de kledinglijn van ZVH Volleybal, meer informatie is hierover te lezen in het kledingreglement.

Verzenden

Bij het verzenden van dit formulier schrijft u of uw kind zich officieel in. U gaat akkoord met onderstaande contributie. Tijdens de Algemene ledenvergadering voorafgaand aan een nieuw seizoen (in de maand juni) wordt de contributie bepaald door de leden van ZVH Volleybal.

Ondertekening

Ondergetekende (zijnde lid of ouder/verzorger van jeugdlid ZVH Volleybal) heeft kennis genomen van de inhoud van het kledingreglement en het privacy statement verbonden aan het lidmaatschap.

Proeftraininganker
Jeugdfonds
bottom of page